Қызметтер

Қорытпалар өндірісі

Металл қалдықтарын қайта балқыту цехында екі индукциялық балқыту пеші орнатылған. Қазіргі уақытта зауыт өндіруші болып табылады:

1. Алюминий чушкалары

ЖШС СТ 160640013321-002-2018 Қайталама алюминий

Автохламды кәдеге жарату

Қазақстан Республикасында кәдеге жарату көлігін жинайтын 17 пункт жұмыс істейді, онда автокөлікті кәдеге жаратуға дайындау жүргізіледі: майды, техникалық сұйықтықтарды жояды. Содан кейін, ұялы пакеттеу пресінің көмегімен көлік құралы брикетке нығыздалады.

Істен шыққан майларды кәдеге жарату

Өңделген майларды қайта өңдеу зауыты (ОМ) тиімділігі жоғары инновациялық өндіріс кешені болып табылады.