Істен шыққан майларды кәдеге жарату

Өңделген майларды қайта өңдеу зауыты (ОМ) тиімділігі жоғары инновациялық өндіріс кешені болып табылады. Пайдаланылған мотор, трансмиссиялық майлар, майлау материалдары сияқты өз қасиетін (қалдықтарын) жоғалтқан көмірсутегі бар заттарды пиролитикалық өңдеу процесі негізге алынған, сондай-ақ полиэтилендер, полипропилен және басқа да көмірсутегі бар қалдықтар кәдеге жаратылуы мүмкін. Дайын өнім ретінде зауыт экономиканың энергетикалық, өнеркәсіптік және коммуналдық-тұрмыстық секторларында кеңінен қолданылатын сұйық пеш отынын өндіреді.

Қосымша өнімдер-пиролиздік газ, сипаттамалары бойынша метанға жақын және жылу энергиясы (жабдықтардан, құбырлардан жылу бөлу). Бұл газ, негізінен, пиролиз реакторларында берілген температуралық деңгейді технологиялық процесті қолдау үшін пайдаланылады; газдың артылуы көрші бірыңғай өндірістік кешен цехының бу қазандығына жағуға жіберіледі.

Қазіргі уақытта зауыт-пеш отынын өндіруші:

ЖШС СТ 160640013321-001-2018 пеш отыны

Сәйкестік сертификаты №KZ.3510317.01.01.12973

Пеш отынына сапа құжаты

There is currently no content classified with this term.