Автохламды кәдеге жарату

Қазақстан Республикасында кәдеге жарату көлігін жинайтын 17 пункт жұмыс істейді, онда автокөлікті кәдеге жаратуға дайындау жүргізіледі: майды, техникалық сұйықтықтарды жояды. Содан кейін, ұялы пакеттеу пресінің көмегімен көлік құралы брикетке нығыздалады. Нәтижесінде барлық брикеттелген машиналар жиналатын Қарағандыда автомобиль үлкен шредерлік қондырғы арқылы өтеді, онда машина компоненттерін негізгі құрамдастар фракцияларға бөлу және сұрыптау жүргізіледі: қара және түсті металдар, пластик және резеңке.

There is currently no content classified with this term.